Houtrot herstel

Het leveren van kwaliteitsproducten alleen is niet voldoende om duurzaam houtherstel uit te kunnen voeren. Goed resultaat hangt vooral af van de vaardigheden van de persoon die de houtrotreparatie uitvoert.

Daarom heeft van Olst schilderwerken de kennis en de vakmanschap van 25 jaar ervaring. In het uitstukken van houtrot / repareren.